Drive Thru RPG

>Música: Coro Celestial

09/09/2010

>

Deixo com vocês uma música que eu tenho a certeza de que é a cara do Coro Celestial, pelo menos do lado católico da tradição.

Acompanhando, a letra em catalão (medieval, já que essa música é extremamente tradicional entre os católicos da região) e a letra cantada pelo Dead Can Dance.

Original em catalão medieval

Jesucrist, Rei universal, home i ver Déu eternal, del cel vindrà per a jutjar i a cada u lo just darà.

Gran foc del cel davallarà; mars, fonts i rius, tot cremarà. Daran los peixos horribles crits perdent los seus naturals delits.

Ans del Judici l’Anticrist vindrà i a tot lo món turment darà, i se farà com Déu servir,
i qui no el crega farà morir.

Lo seu regnat serà molt breu; en aquell temps sots poder seu moriran màrtirs tots a un lloc
aquells dos sants, Elies i Enoc.

Lo sol perdrà sa claredat mostrant-se fosc i entelat, la lluna no darà claror i tot lo món serà tristor.

Als mals dirà molt agrament: —Anau, maleits, en el turment! anau-vos-ne en el foc etern amb vòstron príncep de l’infern!

Als bons dirà: —Fills meus, veniu! benaventurats posseïu el regne que us he aparellat des que lo món va esser creat!

Oh humil Verge! Vós qui heu parit Jesús Infant aquesta nit, a vòstron Fill vullau pregar que de l’infern vulla’ns lliurar!

The Song of the Sibyl
Dead Can Dance

Al jorn del judici
Parrá qui haurá fet servici

Un rei vendrá perpetual
Vestit de nostra carn mortal
Del cel vindrá tot certament
Per fer del segle jutjament

Ans que el judici no será
Un gran senyal se mostrará
Lo sol perdrá lo resplendor
La terra tremirá de por

Aprés se badará molt fort
Amostrant-se de greu conhort
Mostrar-se han ab crits i trons
Les infernals confusions

Del cel gran foc davallará
Com a sofre molt pudirá
La terra cremará ab furor
La gent haurá molt gran terror

Aprés será un fort senyal
D’un terratrémol general
Les pedres per mig se rompran
I les muntanyes se fondran

Llavors ningù tindrá talent
D’or, riqueses ni argent
Esperant tots quina será
La senténcia que es dará

De morir seran tots sos talents
Esclafir-los han totes les dents
No hi haurá home que no plor
Tot lo mo’n será en tristor

Los puigs i plans seran iguals
Alli seran los bons i mals
Reis, ducs, comtes i barons
Que de llurs fets retran raons

Aprés vindrá terriblement
Lo fill de de’u omnipotent
De morts i vius judicará
Qui be’ haurá fet alli es parrá

Los infants qui nats no seran
Dintre ses mares cridaran
I diran tots plorosament
“Ajuda’ns, de’u omnipotent”

Mare de de’u, pregau per no’s.
Puix so’u mare de pecadors
Que bona senténcia hajam
I paradis possejam

Vosaltres tots qui escoltau
Devotament a de’u pregau
De cor ab gran devocio’
Que us porte a salvacio

Sobre Eva

Escritora, tradutora e revisora, macumbeira feminista, maga da Ordem do Dado, colaboradora da Dragão Brasil, Oráculo do Livro dos Espelhos e editora da Aster Editora.

Ver mais artigos de